Media

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DLA PRASY, RADIA, TELEWIZJI I MEDIÓW INTERNETOWYCH PODCZAS 53. RAJDU FESTIWALOWEGO ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z AKREDYTACJI

Formularz akredytacji: LINK – formularz prosimy przesłać na adres: autoopol@onet.pl

 1. Aby ubiegać się o przyznanie akredytacji, należy wypełnić elektroniczny arkusz wniosku akredytacyjnego znajdującego się na oficjalnej stronie rajdu w zakładce MEDIA w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2022r. Po tym terminie formularz nie będzie dostępny.
 2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Akredytacje udzielane są bezpłatnie, wyłącznie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom kamer, pracującym na zlecenie mediów o publicznym dostępie, które zamierzają relacjonować na swych łamach 53. Rajd Festiwalowy.
 4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani też wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.
 5. Akredytacje będą przyznawane maksymalnie 2 przedstawicielom reprezentującym daną redakcję, wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.
 6. Dziennikarze oraz fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć, materiałów telewizyjnych. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji MEDIA/FOTO/TV. Stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.
 7. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki MEDIA/FOTO/TV. Ilość kamizelek jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenie ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów.
 8. Akredytacje nie będą przyznawane przedstawicielom sponsorów, zespołów oraz zawodników.
 9. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres poczty e-mail podmiotu ubiegającego się akredytację podany we wniosku aplikacyjnym.
 10. Organizator 53. Rajdu Festiwalowego zastrzega sobie prawo do nie przyznawania akredytacji bez podania przyczyny.
 11. Organizator Rajdu Festiwalowego zastrzega sobie prawo do nie przyznawania akredytacji osobom, które w latach poprzednich pisemnie deklarowały publikację w mediach materiałów z imprez organizowanych przez Automobilklub Opolski, a nie wywiązały się z deklaracji.
 12. Wniosek akredytacyjny dostępny jest pod linkiem. Uprasza się o wypełnienie wniosku i zeskanowane oraz przesłanie na adres elektroniczny biura prasowego. Oryginał akredytacji potwierdzony przez redakcję musi dotrzeć do Organizatora do czasu odbioru akredytacji (biuro prasowe czynne jest: 28.05.2022r. od godz. 07.00 do 22.00 oraz 29.05.2022r. od godz.7.00 do 21.00). Wniosek akredytacyjny można wysłać na adres: Automobilklub Opolski, ul. Wrocławska 102, 45-837 Opole, z dopiskiem „Akredytacja Rajd Festiwalowy”, lub złożyć osobiście przy odbiorze akredytacji wraz z własną legitymacją prasową. Brak tych dokumentów będzie skutkował nie wydaniem akredytacji.
 13. Złożenie akredytacji na 53. Rajd Festiwalowy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez redakcję i jej przedstawicieli zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją ww. zawodów i pełnieniem funkcji „media” podczas rajdu. Redaktor/ fotoreporter ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz na żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału, jako akredytowany dziennikarz w 53. Rajdu Festiwalowego.
 14. Przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO w trakcie zawodów powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.
 15. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator rajdu ma prawo cofnąć akredytację. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegające prawu konfiskaty.
 16. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa podczas trwania rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa lub nie dostosowują się do poleceń służb zabezpieczających zawody.
 17. Organizator 53. Rajdu Festiwalowego zobowiązuje osoby, którym przyznane zostaną akredytacje do stosowania w publikacjach poprawnych nazw i określeń dla rajdu: Właściciel cyklu Rajdy Okręgowe:       Polski Związek Motorowy
  Organizator:              Automobilklub Opolski
  Nazwa rajdu:             53. Rajd Festiwalowy

Ta strona używa plików cookies (ciasteczek).
Regulamin Serwisu    O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ