W  związku  z  otrzymaniem  zgłoszeń  od  100  załóg,  co  powoduje  wyczerpanie  regulaminowego  limitu,  uprzejmie  informuję,  że:

–  w  ciągu  najbliższych  48  godz.  wszystkie  nadesłane  zgłoszenia  zostaną  zweryfikowane  pod  względem  formalnym  i  wymogiem  opłacenia  wpisowego

–  po  weryfikacji ( piątek 26.05.2017r. godz. 15.00 ) na stronie rajdu  zostanie  opublikowana  lista  zgłoszeń załóg  spełniających  wymogi  regulaminowe.

–  zgłoszenia  niepełne,  lub  nie  poparte  wpisowym  zostaną  przeniesione  na  listę rezerwową  do  czasu  usunięcia  braków,  na co  uczestnicy  mają  czas do poniedziałku tj. 29.05.2017r do godziny 17:00.  Po  tym  czasie  zgłoszenia  nie  spełniające  wymogów  będą  traktowane  jako  „ nie byłe”.

–  załogi  niezgłoszone, a  w  dalszym  ciągu  zainteresowane  udziałem  w  rajdzie,  prosimy  o  jak  najszybsze wysyłanie  zgłoszeń  przez  stronę  www.rajdfestiwalowy.pl . O  przyjęciu,  lub  nie  zgłoszenia  będziemy  informowali  drogą  mailową.  W  przypadku  nie  przyjęcia  zgłoszenia  gwarantujemy  zwrot  wpisowego  w  pełnej  wysokości.

 

Dyrektor  48.  Rajdu  Festiwalowego

Michał  Czapko